Projektowanie produktu

Na projekt wzorniczy i jego realizację składa się wiele czynników technologicznych, funkcjonalnych, marketingowych oraz stylistycznych wynikających z trendów. Począwszy od określenia założeń a kończąc na wdrożeniu i jego nadzorze cały proces projektowy podzielony jest na etapy: koncepcyjny, projekt wstępny, projekt końcowy oraz nadzór. Każdy z etapów kończy się określonym w briefie materiałem projektowym, wizualizacją, makietą czy dokumentacją wzorniczą.

modele imitacyjne

Realizowany projekt wzorniczy oprócz prezentacji cyfrowej może być przedstawiany w postaci modeli imitacyjnych realizowanych w materiałach modelarskich z użyciem narzędzi CNC. Celem takich modeli jest pokazanie kształtu projektowanego przedmiotu, jego proporcji i gabarytu. W zależności od zakresu projektu powstawać mogą modele z materiałów pozwalających na wykonywanie powłok lakierniczych które w pełni mogą odwzorowywać kolorystykę i fakturę powierzchni. Dzięki makietom możemy sprawdzić i zweryfikować zadane założenia projektowe oraz wyeliminować błędy konstrukcyjne i funkcjonalne

dokumentacja wzornicza

Opracowany projekt wzorniczy przekazywany jest do dalszych prac konstrukcyjnych zazwyczaj w postaci plików 3d oraz modeli imitacyjnych. Projektant konstruktor otrzymuje materiał na którym może bezpośrednio dalej pracować i dokonywać koniecznych modyfikacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia.

Portfolio | przykładowe projekty
img_of01 img_of02
img_of03 img_of04
img_of05 img_of06

Modelowanie wirtualne 3d CAD

Projekty wzornicze realizuje z użyciem narzędzi CAD takich jak Proengineer i Rhinoceros. Modelowanie powierzchniowe NURBS pozwala na swobodne kształtowanie dowolnych form z uwzględnieniem powiązań powierzchni na poziomie ciągłości G2. Modele wirtualne CAD już na etapie wstępnym projektu pozwalają na sprawne konsultacje z konstruktorem i technologiem w celu uniknięcia błędów technologicznych. Modele wirtualne pozwalają na bieżącą kontrolę projektowanego designu pod kątem kolizji z jego wyposażeniem. Przekroje, analizy powierzchni i pochyleń i inne funkcje programów CAD pozwalają na takie procesy dla analizy geometrii.

Portfolio | 3d cad
img_oc01 img_oc02
img_oc03 img_oc04

Wizualizacje 3D

Projektom wzorniczym towarzyszą wizualizacje 3d, są one niezbędnym elementem projektu i mogą posłużyć jako przekonywający materiał dla inwestora. Dzięki wizualizacją 3d możemy zobaczyć projektowany produkt w różnych wersjach materiałowych, kolorystycznych czy wykończenia powierzchni zanim produkt trafi na rynek.

Portfolio | wiazualizacje 3d
img_or01 img_or02
img_or03 img_or04

Rysunek prezentacyjny

Na potrzeby projektu powstają też prezentacje koncepcji wykonywane bez użycia narzędzi cyfrowych 3d, dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zobaczenie konceptu bez wcześniejszych prac w zaawansowanych aplikacjach 3d. Ilustracje mogą też być uzupełnieniem materiałów promocyjnych czy instruktażowych towarzyszących produktowi. Wykonywane też są rysunki na potrzeby wniosków o ochronę prawną.

Portfolio | rysunek prezentacyjny
img_ory01 img_ory02
img_ory03 img_ory04


Miejsce na treść wskazówki do nazędzia.